بایگانی برچسب: شبکه شاد

دانلود و نصب نسخه جدید شاد 1400 از سایت shad.ir

نصب نسخه جدید شاد 1400 (دانلود پیام رسان رسمی آموزش و پرورش)

دانلود و نصب نسخه جدید شاد 1400 (شبکه آموزش دانش آموز) که پیام رسان رسمی وزارت آموزش و پرورش است از طریق سایت shad.ir امکان پذیر شده است. اپلیکیشن شاد نسخه 2.9.7 ویژه سال تحصیلی جدید (1400-1401) تهیه شده و رابط کاربری آن تغییراتی نسبت