پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)

کمبود خوراک گاز مایع، چالش تولیدکنندگان پلی پروپیلن

کمبود خوراک گاز مایع، چالش تولیدکنندگان پلی پروپیلن

آغاز عملیات بازارگردانی بر «بزاگرس» و «وآوا»

آغاز عملیات بازارگردانی بر «بزاگرس» و «وآوا»

عرضه اولیه «کایزد» در راه فرابورس

عرضه اولیه «کایزد» در راه فرابورس

پرپتانسیل ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور

پرپتانسیل ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشور

عرضه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال صکوک اجاره برای شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان

عرضه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال صکوک اجاره برای شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان

نیمی از ارزش بازار فرابورس در اختیار بازار دوم قرار گرفت

نیمی از ارزش بازار فرابورس در اختیار بازار دوم قرار گرفت

سبزپوشی یکپارچه شاخص‌های منتخب بورسی

سبزپوشی یکپارچه شاخص‌های منتخب بورسی

پایان ۱۴۰۰: ۱۱ شرکت در بورس تهران پذیرش شدند

پایان ۱۴۰۰: ۱۱ شرکت در بورس تهران پذیرش شدند