پیش بینی سود ۱۲۰ میلیارد تومانی در ثبهساز

بازار: گروه بورس؛ شرکت بهساز کاشانه به دلیل افشای الف بسته شد و پیش بینی ها حکایت از این دارد که فروش یک پروژه مسـکونی – تجاری که ۱۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد و برای این شرکت ۱۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی شده است. شرکت ساختمانی ثبهساز که ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ در بورس ایران با قیمت ۲۲۰ تومان عرضه اولیه شده بود و تا قیمت ۴۹۰ تومان هم رشد قیمت کرده بود در حال حاضر با قیمت ۱۷۵ تومان بسته شده است که پایین تر از قیمت عرضه اولیه اش است و نسبت به سه ماه گذشته حدود ۵ درصد افت قیمت داشته و همچنین نسبت به یک سال گذشته افتی ۴۷ درصدی داشته است و از آنجایی که به سطوح حمایتی رسیده و افشای الف هم دارد به نظر می رسد در هفته آینده با صف خرید بازگشایی شود.

ثبهساز با ارزش بازار ۳۵ هزار میلیاردی از شرکت های بزرگ گروه ساختمانی است که دارای پی/یی ۲۱ است که نسبت به گزارش عملکردی یک سال پیش بهبود داشته است و همین مساله این چشم انداز را پیش روی سهامداران قرار می دهد

این شرکت با ارزش بازار ۳۵ هزار میلیاردی از شرکت های بزرگ گروه ساختمانی است که دارای پی/یی ۲۱ است که نسبت به گزارش عملکردی یک سال پیش بهبود داشته است و همین مساله این چشم انداز را پیش روی سهامداران قرار می دهد که در صورتی که فضای روانی بازار منفی نشود این شرکت بتواند در کوتاه مدت و بلند مدت رشد خوبی را تجربه کند و در این مسیر دو مقاومت مهم ۲۰۰ تومان و ۲۷۰ تومان را پیش رو دارد و اگر از آنها عبور کند می تواند تا سقف قبلی هم رشد کند.

موضوع مزایده فروش کل قدرالسهم پروژه مسکونی – تجاری موج) محمودآباد مازندران(تاریخ برگزاری مزایده ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ شرح موضوع مزایده و فرآیند آن شرکت ثبهساز کاشانه تهران طی انتشار آگهی مزایده فروش کل قدرالسـهم پروژه مسـکونی – تجاری موج) محمودآباد مازندران(شامل: ۳۱/۳۶درصد قدرالسهم، ۱۷درصد پیشرفت فیزیکی، به مساحت ۳۲۵۴۰

متر مربع در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹به چاپ رسانید و بازگشایی پاکات در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳و الحاقیه بازگشایی در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰به انجام رسید

نتایج برگزاری مزایده با عنایت به بازگشایی انجام شده در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳و الحاقیه بازگشایی در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰بر اساس نتایج به دست آمده آگهی مذکور به فروش رسید.

مبلغ مورد توافق ۱,۲۰۱,۰۰۰میلیون ریال نحوه تسویه شرایط ثمن دریافت معاله: حصه نقدی %۱۰ – %۲۰زمان تحویل – %۱۰زمان سند و الباقی اقساط ۳۰ماهه) ۱۰قسط ۳ماهه(تضمین های دریافت شده دریافت چک تضمین شده بانکی به نسبت %۵قیمت پایه خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی ۸۸,۰۰۰میلیون ریال تاریخ اعلام نتایج ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

مشاهده مطلب در وبسایت منبع: سایت خبری بازار

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *