نگاهی به نتایج مجامع روز دو‌شنبه (۲۸ تیر) / تقسیم سود ۱,۹۵۳ریالی شپنا به ازای هر سهم

اقتصاد آنلاین سهیل بانی؛ در روز دوشنبه، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰، مجمع تعدادی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکیل شد. این گزارش به بررسی نتایج این مجامع می‌پردازد.

«شپنا»: بر اساس نتایج مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت اصفهان، این شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۱۲.۳۰، به ازای هر سهم ۱,۹۵۳ریال سود شناسایی کرده است که ۱,۲۰۰ریال از آن را بین سهامدارانش توزیع خواهد کرد.

«بفجر»: در مجمع عمومی سالیانه شرکت فجر انرژی خلیج فارس، سود خالص هر سهم بفجر ۲,۰۹۸ریال اعلام شد که دو هزار ریال از آن بین سهامداران تقسیم می‌شود.

«بخاور»: مجمع  شرکت بیمه زندگی خاورمیانه تصمیم گرفت که ۱۰۰ریال از ۹۴۶ریال سود خالص هر سهم بخاور بین سهامداران توزیع شود. همچنین در این مجمع، هیات مدیره جدید شرکت نیز معرفی شد.

«بمپنا»: مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تولید برق عسلویه مپنا با افزایش سرمایه ۹۶۲درصدی این شرکت از محل سود انباشته، موافقت کرد. همچنین مجمع عمومی سالیانه شرکت تصمیم گرفت ۳۰۰ریال از ۲,۹۵۲ریال سود هر سهم را بین سهامداران تقسیم کند.

«سامان»: در مجمع عمومی بانک سامان، هیات مدیره جدید این بانک انتخاب شد.

«خپارس»: در مجمع عمومی سالیانه شرکت پارس خودرو، اعلام شد این نماد متحمل زیان ۳۶۰ریالی به ازای هر سهم شده است.

«غمهرا»: مجمع گروه تولیدی مهرام با مشارکت ۶۸درصد از سهامداران برگزار شد. طبق تصمیم سهامداران شرکت، ۴۱۲ریال از ۴,۱۱۴ریال سود خالص هر سهم غمهرا، بین سهامداران توزیع خواهد شد.

«چفیبر»: در مجمع عمومی سالیانه شرکت تولید فیبر ایران، مقرر شد ۱۲ریال از ۱۱۳ریال سود خالص چفیبر به ازای هر سهم، میان سهامداران تقسیم شود.

«بمیلا»: بر اساس تصمیم‌گیری مجمع شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد، این شرکت ۱۰۰ریال از ۱,۰۴۰ریال سود خالص هر سهم خود بین سهامداران توزیع می‌کند.

«سدبیر»: در مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، سود خالص هر سهم سدبیر ۳,۴۶۰ریال اعلام شد که ۴۰۰ریال از آن بین سهامداران تقسیم می‌شود.

«ولیز»: مجمع عمومی سالیانه شرکت لیزینگ ایران، اعلام کرد این نماد متحمل زیان ۱,۵۷۰ریالی به ازای هر سهم شده است.

«وآتوس»: بر اساس نتایج مجمع عمومی سالیانه شرکت توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی آرین توسکا، این شرکت ۵۵ریال زیان به ازای هر سهم رقم زده است.

«نطرین»: مجمع شرکت عطرین نخ قم اعلام کرد علی‌رغم سود خالص ۲۱۲ریالی، این شرکت به ازای هر سهم ۲۱۷ریال سود تقسیم می‌کند که بخشی از آن مربوط به سود انباشته است.

«شلعاب»: مجمع عمومی فوق‌العاده لعابیران، تغییر محل قانونی شرکت را تصویب کرد. همچنین شلعاب که به ازای هر سهم تنها هفت ریال سود کسب کرده است، هیچ مبلغی را بین سهامداران توزیع نخواهد کرد.

«نشار»: بر اساس تصمیم‌گیری مجمع شرکت کارخانجات پشمبافی افشار، این شرکت ۳۷۰ریال از ۳,۶۹۵ریال سود خالص هر سهم این نماد را بین سهامداران تقسیم خواهد کرد.

«کیمیا»: طی تصمیم‌گیری مجمع عمومی سالیانه شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران، مقرر شد ۵۰۰ریال از ۱,۴۸۴ریال سود خالص هر سهم کیمیا میان سهامداران توزیع شود.

«کیسون»: در مجمع عمومی سالیانه شرکت کیسون، سود خالص هر سهم این شرکت ۲,۱۹۷ریال اعلام شد که ۲۲۰ریال از آن بین سهامداران تقسیم می‌شود.

«کتوکا»: بر اساس تصمیم‌گیری مجمع شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا، این شرکت ۳۰۰ریال از ۸۱۱ریال سود خالص هر سهم خود بین سهامداران توزیع می‌کند.

«کپشیر»: در مجمع عمومی سالیانه شرکت پشم شیشه ایران، مقرر شد ۵۷۲ریال از ۶۹۲ریال سود خالص کپشیر به ازای هر سهم، میان سهامداران تقسیم شود.

«کپارس»: در مجمع عمومی سالیانه شرکت کاشی پارس، سود خالص هر سهم کپارس ۸,۳۰۵ریال اعلام شد که پنج هزار ریال از آن بین سهامداران تقسیم می‌شود.

«فولاژ»: بر اساس تصمیم‌گیری مجمع شرکت فولاد آلیاژی ایران، این شرکت ۹۵۰ریال از ۲,۰۸۴ریال سود خالص هر سهم خود بین سهامداران توزیع می‌کند.

«فنوال»: در مجمع عمومی سالیانه گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلمینیوم، سود خالص هر سهم این شرکت ۲,۴۵۳ریال اعلام شد که هزار ریال از آن بین سهامداران توزیع می‌شود.

«فجام»: بر اساس تصمیم‌گیری مجمع شرکت صنعتی جام دارو، این شرکت ۲۵۰ریال از ۴۱۵ریال سود خالص هر سهم این نماد را بین سهامداران تقسیم خواهد کرد.

«غدیس»: در مجمع عمومی سالیانه شرکت پاکدیس، مقرر شد ۴۵۰ریال از ۱,۰۵۶ریال سود خالص غدیس به ازای هر سهم، میان سهامداران تقسیم شود.

«گدنا»، «فزرین» و «کصدف»: مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های‌ توزیع غذای دنا آفرین فدک، زرین معدن آسیا و کاشی صدف سرام استقلال آباده به حد نصاب نرسید و تشکیل نشد.

مشاهده مطلب در وبسایت منبع: اقتصاد آنلاین

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *