صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم

4 روش کلی خرید و پذیره نویسی صندوق پالایشی یکم (سهام پالایش)

صندوق پالایشی یکم (با نماد پالایش) دومین صندوق سرمایه گذاری دولتی قابل معامله در بورس (ETF) است. این صندوق که گاهی دارا دوم نیز نامیده می شود شامل بخشی از سهام دولت در چهار شرکت پالایشی است که در قالب واحدهای سرمایه گذاری به مبلغ